Gegevens ZSO-LLC+kind
Gegevens invoer voor ZSO-LLC + inschrijving kind
Step 1 of 7

Op deze pagina kunt u de gegevens invoeren die uiteindelijk op de ZSO (Zekerheidsstellingsovereenkomst) en LLC (Live Life Claim) gebruikt worden. Controleer uw invoer svp goed!

Verderop in het proces heeft u de mogelijkheid om de gegevens van de kinderen in te vullen waar u het 100% zeggenschap over wilt claimen.

Gegevens van de klant:

Bij wie kunnen we eventueel meer informatie inwinnen indien nodig? (deze gegevens worden niet gebruikt in de ZSO of LLC).