Belasting & verzekeringen

U kunt zichzelf de terechte vraag stellen of u als MENS nog belasting moet betalen. Wij geven u hierover geen advies en u kunt overwegen om wel bij te dragen aan de infrastructuur die de overheid heeft aangelegd. Als u er voor kiest om geen belasting meer te betalen dan is het goed om te weten dat u tegen een machtig apparaat vecht. Hieronder vindt u ter inspiratie een algemene voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om naar de belastingdienst te sturen.

Brief belastingdienst (DOCX)

Brief belastingdienst (PDF)

Al uw betaalde belasting terugclaimen?

(brieven voor bedrijven: zie onder aan de pagina)

Uw persoon heeft al die jaren belasting betaald: inkomsten belasting, wegenbelasting, energiebelasting, BTW op boodschappen, etc. U verkeerde jaren in de veronderstelling dat een ieder belasting MOET betalen. Maar is dat wel zo? Met de huidige kennis van wet- & recht lijkt dit geen basis te hebben en heeft het er alle schijn van dat u in dwaling bent gebracht en in dwaling bent gehouden. U zou dus kunnen stellen dat de belastingdienst maar moet aantonen dat de betaalde belasting ‘verschuldigd’ was. Kunnen zij of willen zij dat niet aantonen dan is de betaalde belasting dus ‘onverschuldigd’ en kunt u deze terugclaimen. Dat kunt u doen met behulp van onderstaande brieven:

Deze brieven hoeft u niet aangetekend te versturen. 

Brief 1 belastingdienst (DOCX)

Hoogstwaarschijnlijk krijgt u geen antwoord of een antwoord zonder de vereiste machtiging. Met onderstaande brief kunt u dit kenbaar maken, en de vordering van u op de belastingdienst stellen. Gebruik hiervoor het bedrag als genoemd in brief 1. Verstuur deze brief ongeveer 14-20 dagen na de eerste brief.  

Hierna kunt u te betalen belasting verrekenen met de door u gestelde vordering. U kunt hiervoor onderstaande brieven gebruiken. U kunt ook voor uw eigen administratie een excelsheet aanmaken en hiervan een afschrift meesturen.

Let wel: hoewel bovenstaand een juridisch correct gebeuren is dient u er rekening mee te houden dat uw werkzijze niet (direct) geaccepteerd zal worden.

Betaalde belasting terugclaimen: BEDRIJVEN

Hieronder de brieven die je kunt gebruiken als je e.e.a. doet namens een bedrijf:

Brief 1 belastingdienst BEDRIJF (DOCX)

Brief 1 belastingdienst BEDRIJF (PDF)

Dan komt het moment dat u een aangifte van bijv BTW of Loonbelasting -maar andere belastingen kunnen ook- gaat verrekenen met uw vordering. Zo’n brief vindt u hieronder:

Heeft u uw aangifte InkomstenBelasting(IB) gewijzigd ivm GIFTEN/ANBI?

Heeft u uw aangiften IB gewijzigd naar aanleiding van giften aan een ANBI instelling zoals ‘de Staat der Nederlanden’? 

U ontvangt dan waarschijnlijk een (soortgelijke) brief als onderstaand; hierin stelt de inspecteur zich op het standpunt hij uw gedachtegang niet volgt omwille van een citaat uit de wet inkomstenbelasting 2001 art 6:33 a:

Artikel 6.33. Definities     In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. giften: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat;

Bevoordelingen uit vrijgevigheid zou zijn dat u VRIJWILLIG belasting afdraagt. Iedereen die ooit zijn belasting niet of te laat betaald heeft weet dat dat niet zo is. Er komt dan dwang & drang bij kijken. In onze ogen is belasting betalen dus NIET vrijwillig.

Een ‘verplichte bijdrage waar geen directe tegenprestatie tegenover staat’ : Als belasting niet vrijwillig is, is het dus verplicht.  Staat er een directe (direct aan u) tegenprestatie tegenover? Nee. Dus is dit artikel van toepassing. In onze ogen is ‘belasting’ aan te merken als ‘verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat’ en dus volgens art 6.33a gekenmerkt als een gift. 

U kunt een antwoord aan de belastingdienst terugschrijven waarin u de belastinginspecteur vraagt om te verduidelijken of belastingen danwel een ‘vrijgevigheid’ (niet-verplicht) zijn of een ‘verplichte bijdragen’. In het geval van een ‘vrijgevigheid’ kunt u daar dus direct mee ophouden en in het geval van een ‘verplichte bijdrage’ kunt u de inspecteur vragen om aan te tonen hoe en waarom deze bijdrage verplicht is. In beide gevallen is het volgens bovenstaande definitie te kenmerken als een gift.

Met betrekking tot  de ‘verplichte bijdrage’ kunt u inspiratie halen uit de bovenstaande brieven onder het kopje: ‘Alle betaalde belasting terugclaimen’. 

 

Brief belastingdienst:

 

 

Fijnstof aanslag wegenbelasting weigeren?

Heeft u een aanslag ‘fijnstofheffing’ ontvangen en wilt u deze pareren? Gebruik deze brief als inspiratie! Ook hierbij: neem deze brief niet klakkeloos over; gebruik het als inspiratie voor uw eigen brief! 

Brief belastingdienst PRIVE OF BEDRIJF (DOCX)

wordmens.nu 

via kabelvinder BV p/a Postbus 59 7260AB Ruurlo.

T: 088-80088008
  hallo@wordmens.nu

© wordmens.nu  2021