Leerplicht

Heeft u een probleem met Leerplicht? Zeg de verbintenis op!

Volgens recente behandelingen lijkt de zgn. ‘leerplichtwet’ te berusten op een verbintenis die u zou zijn aangegaan toen u voor het eerst uw kind op een school heeft ingeschreven. Maar.. bent u deze verbintenis bewust aangegaan? Bent u destijds volledig geinformeerd geweest o.a. over de gevolgen van uw handelen en de eventuele alternatieven? Zou u -indien u volledig geinformeerd zou zijn geweest- dezelfde keuze gemaakt hebben? Waarschijnlijk niet…

Het is dus zaak om deze verbintenis op te zeggen! Dat kan met onderstaande brief.

Word lid van ‘Word Mens’

U krijgt als lid van ‘Word mens’ toegang tot alle (complete) video’s, voorbeeldbrieven, handleidingen. De zekerheidstellingsovereenkomst en de juridische toolkit, met o.a. opzegging machtiging besturen, zijn aparte tools die wij aanbieden. Daarnaast ontvangt u support, als dat nodig is, via de helpdesk. Klik hier.