Waarom Mens worden?

De overheid stelt steeds grotere eisen aan haar burgers (burgers zijn personen, niet mensen). Daarnaast wordt de controle van de overheid op haar burgers steeds groter en lijkt niet te stoppen. Door uw mens-zijn te benadrukken, kunt u zich grotendeels aan de invloed van de overheid onttrekken en wordt u krachtiger in uw proces. Dan moet u wel actie ondernemen. Op deze website vindt u daar veel informatie over en helpen wij u verder in het proces.

Stemrecht

Heeft u afgelopen keer gestemd, dan heeft u ‘uw persoon zijn’ naar de machthebbers bevestigd. U stemt dan in met het volgende:

 • U heeft letterlijk uw stem weggegeven;
 • Consensus van een ogenschijnlijke meerderheid;
 • U wordt niet meer gehoord;
 • U heeft geen recht van spreken;
 • Andere beslissen over u.

Om uw mens-zijn te benadrukken zijn er een aantal zaken die u kunt regelen. U blijft altijd aanspraak maken op uw persoon.

 • Opzeggen machtiging besturen: met dit document zegt u de vermeende ‘machtiging tot besturen’ op en geeft u aan dat u zich niet meer laat vertegenwoordigen door de politiek: U beslist over uzelf, en u bestuurt uzelf.  Meer over opzeggen machtiging besturen.
 • Zekerheidstellingsovereenkomst: Met deze overeenkomst draagt u alle eigendommen over van uw PERSOON, naar uw MENS. Deze overeenkomst wordt vastgelegd onder internationaal recht, dat nationaal (bestuurs)recht overstijgt. Meer over Zekerheidstellingsovereenkomst.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is in 1948 opgesteld ter bescherming van alle mensen op aarde. Hierin wordt het basisrecht, grondrecht van mensen geregeld. Ook Nederland heeft zich geconformeerd de UVRM te accepteren en na te leven. Dit recht staat boven de Nederlandse grondwet en alle andere regelgeving. Hierin is opgenomen, artikel 1, dat alle mensen vrij & gelijk zijn. Alle artikelen van de UVRM.

Geboortetrust

Hoewel wij hier niet actief in adviseren of dit ondersteunen, krijgen we er wel veel vragen over. Bij onze werkwijze is er geen noodzaak om rekening te houden met de geboortetrust en geven hier verder geen informatie over. Mocht er meer informatie beschikbaar zijn dan komt dat op deze pagina.

Gevolgen Mens worden

Als mens heeft u zich te houden aan het fundamentele recht dat u van de Schepper heeft gekregen:

 • U zult niet doden;
 • U zult niet stelen;
 • U zult niet dwingen;
 • U zult de rechten van anderen niet schenden.

Alle andere regelgeving is dus niet van toepassing op de mens. Met het opzeggen van uw machtiging besturen & vertegenwoordiging, brengt u uw persoon op de achtergrond en hoeft u zich niet meer aan de regelgeving van ‘die club’ te houden. Houdt u zich aan bovengenoemde wetten van de Schepper en het wordt al een betere wereld. U heeft overigens recht op een persoon (art 6 UVRM) en mag nog steeds belasting betalen. Wij laten in het midden of u dat moet doen. Ook als u zich niet meer laat besturen, doet u nog steeds mee in de maatschappij, maar heeft u andere keuzes.

Artikel 1 BW

 1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten;
 2. Persoonlijke dienstbaarheden van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Word lid

U krijgt als lid van ‘Word mens’ toegang tot alle (complete) video’s, voorbeeldbrieven, handleidingen. De zekerheidstellingsovereenkomst en de juridische toolkit, met o.a. opzegging machtiging besturen, zijn aparte tools die wij aanbieden. Daarnaast ontvangt u support, als dat nodig is, via de helpdesk. Klik hier.