Gemeente & -belasting,

Indien u uw WOZ of gemeentebelasting heeft geweigerd dan kunt u een reactie terug verwachten. Hieronder vind u een brief naar een inningsinstantie die u als inspiratie kunt gebruiken: 

 

Brief van GBTwente:

Antwoord op brief GBTwente:

Stel de Gemeenteraad & Wethouders aansprakelijk voor hun handelen!

Ome Jaap & Tante Truus gaan de politiek in want ze willen ook een bloembak in de straat. Ze komen in de Gemeenteraad terecht maar hebben geen enkel verstand en benul van Wet & Recht. Zo weten zij niet dat hun discretionaire bevoegdheid gelimiteerd wordt door de mensenrechten: (o.a.) niet doden, niet stelen, niet dwingen. Zij gaan dus vanuit hun onbenul en onwetendheid allerlei wetsvoorstellen bedenken die UW rechten schenden. Dat kan niet. Zij zijn daar in functie en in prive verantwoordelijk en aansprakelijk voor.  Stel deze raadslieden en Wethouders inclusief de Burgemeester hiervan op de hoogte, en stel ze aansprakelijk voor hun handelen!

Dit is het vervolg op ‘Opzegging Machtiging Besturen & Vertegenwoordiging’.

Instructie: Kijk op de website van de gemeente waar uw persoon staat ingeschreven naar de namen van Burgemeester, Wethouders en Raadsleden. Wellicht kent u enkelen van hen persoonlijk, of hun huisadres. Draai voor ieder van deze lieden een brief uit en verstuur deze in aparte enveloppen. Wilt u hen direct bereiken dan kan dit naar het huisadres, maar u kunt ook het bezoekadres van de gemeente gebruiken. Dit hoeft niet aangetekend maar mag wel. 

 

Brief naar Gemeenteraadsleden en Wethouders:

Brief naar Provinciale Staten:

Beleidsmakers komen via het stembiljet in het ‘collectief van volksvertegenwoordigers Provinciale staten’ terecht maar hebben geen enkel verstand en benul van Wet & Recht. Zo weten zij niet dat hun discretionaire bevoegdheid gelimiteerd wordt door de mensenrechten: (o.a.) niet doden, niet stelen, niet dwingen. Zij gaan dus vanuit hun onbenul en onwetendheid allerlei wetsvoorstellen bedenken die UW rechten schenden. Dat kan niet. Zij zijn daar in functie en in prive verantwoordelijk en aansprakelijk voor.  Stel deze raadslieden hiervan op de hoogte, en stel ze aansprakelijk voor hun handelen!

Dit is het vervolg op ‘Opzegging Machtiging Besturen & Vertegenwoordiging’.

Instructie: In dit document vind u de adressen van de Provinciehuizen. Richt uw brief aan het bezoekadres. U kunt ook een kopie ‘ter info’ naar uw burgemeester sturen. Dit hoeft niet aangetekend maar mag wel. 

 

Brief naar Provinciale Staten: