Gratie Gods

Wetteksten worden door de Koning/Koningin ondertekent ‘bij de gratie Gods’ zoals in het volgende voorbeeld:

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Wat betekent die gratie Gods nou eigenlijk?

Kennelijk wordt hier bedoelt dat de Koning is aangesteld ‘bij de gratie Gods’; hij heeft het Goddelijk recht (of plicht) om Koning te zijn. Prima, maar.. Art 1 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat iedereen vrij is. Hoe kan ik nu vrij zijn als jij wetten voor mij maakt? Art 1 GW stelt dat wij allen gelijk zijn. Hoezo zijn wij gelijk als jij meent wetten over mij te kunnen maken? Art 1 UVRM stelt dat wij vrij en gelijk zijn.

Dus, iemand die beweert Koning te zijn ‘bij de gratie Gods’ dient dat dus aan te tonen. Proof, or it did not happen. En dan wordt het een beetje raar: Niemand blijkt ooit die gratie van God te hebben gezien. En als je ernaar vraagt blijken er ook geen documenten te zijn met deze gratie. Worden wij beduveld door onze Koning en vroegere Koninginnen? Want als deze gratie van God niet bestaat; welk recht menen zij dan te hebben om ons wetten voor te schrijven? Hieronder vind u een aantal documenten die het bestaan van ‘de gratie Gods’ in twijfel trekken. Als deze gratie Gods niet aangetoond kan worden dan zijn kennelijk alle wetten zonder enige autoriteit ondertekend… Gelden ze dan nog wel?

Volgens de Bijbel is een Koning gekozen uit zijn volk. Dan regeert een Koning bij de gratie van zijn onderdanen. Je zou kunnen zeggen dat de Koning dan regeert bij de gratie van de God die in ons allemaal zit. Zolang wij de Koning vertrouwen schenken zal hij regeren bij de gratie van (onze) God.

Er zijn situaties denkbaar dat u daar een andere mening over heeft. Uw zoektocht begint dan bij ‘Opzegging Machtiging Besturen’ via www.veilig.nu .

Brief Ministerie Binnenlandse Zaken over Gratie Gods

Brief Ministerie van Justitie over Gratie Gods