Mugbrieven

Het is uw goed recht informatie (op) te vragen!

Stel: u wordt staande gehouden door een agent; mag deze agent dat zomaar? U ontvangt een zgn aanslag van gemeentebelasting; mag de gemeente dit zomaar?  Hieronder een aantal teksten die u zou kunnen gebruiken om de rechtmatigheid van deze acties op te vragen. Gebruikt u deze tekst als inspiratie en maak uw eigen brief.

 

Staande houding door agent: (sturen naar het politieburo en/of gemeentehuis van uw gemeente)

Op <datum> ben ik staande gehouden door iemand die zich bekend maakte als <naam> <functie>. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik daar niet van gediend ben en ik heb deze persoon verzocht zijn akties te staken. Dat heeft deze persoon niet gedaan. Hierbij vraag ik de machtiging op die <naam><functie> zou moeten hebben om mij in prive lastig te vallen. Ik verwacht van u dat ik deze machtiging binnen 14 dagen krijg toegestuurd. Krijg ik van u geen machtiging dan heeft <naam> kennelijk zijn bevoegdheden overschreden en verzoek ik u strafrechtelijke aangifte tegen <naam> te doen. U bent hiertoe verplicht conform art 162 & 163 Sv.

Met vriendelijke groeten,

namens <Persoonsnaam>                                                               Rechtmatig vertegenwoordiger

<:mensennaam:>

 

Toelichting (niet opsturen): Art 1:1 bepaalt dat u ‘vrij bent en bevoegd tot het genot van burgerlijke rechten’. Dit is het hoogste artikel in het wetboek en gaat volgens de lex superior voor op alle andere artikelen. Alle andere artikelen in het wetboek kunnen uw vrije rechten dus niet afpakken. Ongehinderde doorgang is een vrij recht. De politie of gemeente zal zich ervan afmaken met een opmerking dat in gemeentewet die&die deze autorisatie staat en dat het daarom mag. Maar welke autoriteit heeft u de politie of gemeente gegeven? Waarschijnlijk geen enkele: die gemeentewet bindt u dus niet.

 

 

 

Gemeente Belasting – Factuur gemeentebelasting: (sturen naar het gemeentehuis van uw gemeente: raadsgriffie)

Op <datum> heb ik van of via de gemeente <naam gemeente> een schrijven ontvangen. Het lijkt op een verzoek tot betaling. Het voldoet echter niet aan de voorwaarden die hieraan door de wet worden gesteld. Het vermeldt ook geen naam van diegene die meent iets van mij te vorderen te hebben. Hierbij vraag ik de machtiging op die <gemeentenaam>  zou moeten hebben om mij dit soort schrijvens te sturen. Ik vraag ook de machtiging die <Gemeente> zou moeten hebben om dit soort schrijvens in deze onrechtmatige vorm te versturen. Ik verwacht van u dat ik deze machtiging binnen 14 dagen krijg toegestuurd. Krijg ik van u geen machtiging dan heeft <gemeentenaam> kennelijk haar bevoegdheden overschreden kan ik het document terzijde stellen. Daarnaast informeer ik u dat ik het recht heb om u -als eindverantwoordelijke binnen de gemeente- persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het schenden van mijn rechten.

Met vriendelijke groeten,

namens <Persoonsnaam>                                                               Rechtmatig vertegenwoordiger

<:mensennaam:>

 

Toelichting (niet opsturen): Art 1:1 bepaalt dat u ‘vrij bent en bevoegd tot het genot van burgerlijke rechten’. Dit is het hoogste artikel in het wetboek en gaat volgens de lex superior voor op alle andere artikelen. Alle andere artikelen in het wetboek kunnen uw vrije rechten dus niet afpakken. U hoeft dus belastingoplegging door wie dan ook zonder overeenkomst niet te dulden. De gemeente zal zich ervan afmaken met een opmerking dat in gemeentewet die&die deze autorisatie staat en dat het daarom mag. Maar welke autoriteit heeft u de gemeente gegeven? Waarschijnlijk geen enkele: die gemeentewet bindt u dus niet.

 

Word lid van ‘Word Mens’

U krijgt als lid van ‘Word mens’ toegang tot alle (complete) video’s, voorbeeldbrieven, handleidingen. De zekerheidstellingsovereenkomst en de juridische toolkit, met o.a. opzegging machtiging besturen, zijn aparte tools die wij aanbieden. Daarnaast ontvangt u support, als dat nodig is, via de helpdesk. Klik hier.